แล็บประชารัฐ ยกระดับสินค้าคนตัวเล็ก วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ข่าวเที่ยง

สกู๊ปข่าว “แล็บประชารัฐ ยกระดับสินค้าคนตัวเล็ก”นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่หันมาเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ทำให้ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นมาตรการต่างๆ ที่ออกมาสนับสนุนภาคธุรกิจรายย่อยและรายเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน จนเกิดเป็น แล็บประชารัฐ เพื่อให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าระดับสากลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ผู้ประกอบการคนตัวเล็ก สามารถเข้าถึงได้ ( วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ข่าวเที่ยง ช่อง NBT2HD)

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668