ประกาศที่ 27/2563 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องวิเคราะห์กายภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร (AI) สาขาฉะเชิงเทรา

  • เลขที่: 27/2563
  • วันที่: วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563
  • สาขา: สาขา-ฉะเชิงเทรา
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668