เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือเกนกรีน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ จับกระแสคาร์บอนเครดิต เข้าสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือเกนกรีน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ จับกระแสคาร์บอนเครดิต เข้าสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เกนกรีน จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหนึ่งขององค์กร

นายนนทวัชร ช่ำชอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกนกรีน จำกัด กล่าวว่า GenGreen เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟแวร์และแพลตฟอร์มมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย จึงมีความมั่นใจในเรื่องการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่สามารถสร้างมูลค่าของคาร์บอนเครดดิต รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งเล็งเห็นศักยภาพและความชำนาญด้านมาตรฐานสากลของเซ็นทรัลแล็บไทย จึงร่วมมือส่งเสริม พัฒนาการตรวจประเมินคาร์บอนเครดิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านคาร์บอนเครดิตของไทนให้ก้าวเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลได้

ด้าน นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาตรฐานด้านคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย มีความเจริญและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น และจะเห็นได้ชัดภายใน 2-3 ปีนับจากนี้ เซ็นทรัลแล็บไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับการตรวจประเมินคาร์บอนเครดิต การตรวจวิเคราะห์ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับ โดยเฉพาะ GenGreen ที่เชี่ยวชาญด้าน IoT และแนวทางการดำเนินธุรกิจในระดับสากล และการร่วมมือกันในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความตระหนักในด้านการสร้างมาตรฐานทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG อีกด้วย

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเซ็นทรัลแล็บในปี 2566 อีกด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668