Central Lab Thai ร่วมกิจกรรม “SME ปัง....ตังได้คืน” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

Central Lab Thai ร่วมกิจกรรม “SME ปัง....ตังได้คืน” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai ได้ร่วมออกบูธในงาน SME ปัง...ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C ชั้น L โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยในงานนี้เป็นการเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา การให้ความช่วยเหลือ SME รูปแบบใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS พร้อมการออกบูธจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบูธของ Central Lab Thai ได้จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการทดสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร การจัดทำฉลากโภชนาการ และยังได้มีการเปิดตัวรายการทดสอบใหม่ นั่นคือ การทดสอบโควิดในอาหาร ในบรรจุภัณฑ์ ในน้ำดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจ สอบถามเข้ามาเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการท่านใด สนใจสอบถามการทดสอบโควิดในอาหาร ในบรรจุภัณฑ์ หรือการทดสอบรายการอื่นๆ ติดต่อได้ที่ ส่วนงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร 02-940-6881-3 ต่อ 183 หรือ line @centrallabthai

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668