เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้บริการอบรมมาตรฐาน ผู้สัมผัสอาหาร

เราพร้อมแล้ว ให้อบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” ..... แล้วคุณพร้อมหรือยัง ??!!

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้การจัดอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการให้เป็นไปตามสากล

เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่ได้รับการอนุมัติจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561

โดยเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท เช่น ผู้จัดการ ผู้ควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารต้องเข้ารับการอบรม 6 ชั่วโมง / ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นผู้เตรียม ปรุงประกอบ จำหน่าย เสิร์ฟ และล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องเข้ารับการอบรม 3 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ขอเชิญผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร”

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563 และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

ขณะนี้บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เปิดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร “ สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร” รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)
2. หลักสูตร “ สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ***รอเจ้าหน้าที่ติดติดกลับสำหรับท่านที่ ลงทะเบียนไว้*** (ค่าลงทะเบียน 850 บาท)

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/cltacademy17/

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(clt-academy)
โทร: 02-9405993 ต่อ274
มือถือ:0985863866
ไลน์:@cltacademy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668