เซ็นทรัลแล็บไทย รับลูกรัฐบาล เปิดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชง กัญชา หนุนผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เซ็นทรัลแล็บไทย รับลูกรัฐบาล เปิดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชง กัญชา หนุนผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 7 มี.ค. 2565 นางชม้อย ทองลือ ผอ.บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย สาขากรุงเทพ เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลมีมติปลดล็อคให้ สมุนไพร กัญชง กัญชา พ้นจากยาเสพติด และกฎหมายอนุญาตให้นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้นั้น พบว่ามีผู้ประกอบการ นำสารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด กัญชง กัญชา เข้ามาทดสอบทางห้องปฏิบัติการจำนวนมาก เพื่อรองรับการทดสอบดังกล่าว เซ็นทรัลแล็บไทย ได้เพิ่มศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมงานบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชาเพื่อเข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น ข้อสำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปริมาณตัวอย่างที่ใช้ส่งสำหรับการตรวจทดสอบ (เฉพาะรายการทดสอบสาร THC CBD CBN) แบ่งออกเป็นดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำ เช่น เครื่องดื่มใช้ปริมาณ500 มิลลิลิตร
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทผง ใช้ปริมาณ200 กรัม
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน เช่น น้ำมันนวด น้ำมันกัญชาใช้ปริมาณ200 กรัม
4. ผลิตภัณฑ์ประเภทแปรรูปต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว ยาสีฟันใช้ปริมาณ500 กรัม
5. สารสกัดกัญชง กัญชาใช้ปริมาณ100 กรัม
6. ใบกัญชง กัญชาสดใช้ปริมาณ500 กรัม

ทั้งนี้ การตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ กัญชง กัญชา เพื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ รายการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น สารพิษจากเขื้อรา โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จำเป็นต้องใช้จำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวยรายการทดสอบ โดยผู้ประกอบการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเซ็นทรัลแล็บไทยได้ทุกสาขา

“นอกจากการตรวจหาสารสำคัญ THC CBD หรือ CBNแล้ว ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงการตรวจวิเคราะห์รายการอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สารจำกัดศัตรูพืช โลหะหนัก เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน สารพิษจากเชื้อรา และความชื้น เป็นต้น เนื่องจากสารพิษเหล่านี้จะปลอมปนได้ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ การเตรียมแปลงปลูก การผลิตสินค้า จนถึงกระบวนการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เซ็นทรัลแล็บไทยเราจะเข้าไปอยู่ในทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ตลอดจนมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ที่ มีการจัดการตัวอย่างตั้งแต่รับตัวอย่าง เข้าสู่ขบวนการ จนออกเป็นใบแสดงผลการทดสอบ (Test Report) ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการ ”นางชม้อย กล่าว

ที่มา : workpointtoday

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668