สาธิต มอบนโยบายสร้างศักยภาพห้องแล็บทดสอบสารสำคัญในกัญชง กัญชา กระท่อม ดันเป็นพืชเศรษฐกิจ

สาธิต มอบนโยบายสร้างศักยภาพห้องแล็บทดสอบสารสำคัญในกัญชง กัญชา กระท่อม ดันเป็นพืชเศรษฐกิจ

รมช.สธ. มอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม) พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

วันที่ 26 ม.ค. 2565 ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม) ที่ใช้ในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปและมอบนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมีนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าว่าปีนี้ สมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้สูงถึง 7.8 หมื่นล้านบาท โดยใช้ 3 กลไกหลัก คือ 1.เชิงนโยบาย ผ่านคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ 2.กฎหมาย ผ่าน พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 และ 3.กระบวนการขับเคลื่อน

ส่วนพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ องค์กรการศึกษา ประชาชนที่มีความพร้อมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ปลูกและนำส่วนที่ไม่ใช่สารเสพติดมาใช้ประโยชน์ ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งพบว่ากัญชากัญชง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก และจะช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้น และเป็น Herbal Champions ของประเทศ

ดร.สาธิต ยังกล่าวด้วยว่า ด้านการพัฒนาทางห้องปฏิบัติการ ในปีนี้ได้มอบนโยบายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาครัฐ และภาคีเครือข่ายให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยมุ่งเน้น 2 ประเด็นหลัก คือ สนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ การเพิ่มศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด 19 รองรับการเปิดประเทศ และสอง คือ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เช่น การพัฒนากัญชาทางการแพทย์และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและควบคุมคุณภาพสารสำคัญพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระหว่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท คิง แคนน์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าจากพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถนำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศไทย

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการจำนวนมาก คือ การตรวจวิเคราะห์ กัญชง กัญชา ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองที่เกี่ยวกับพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทุกประเภท ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์พืชสมุนไพร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ได้ตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ การตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การตรวจแปลงปลูก ตรวจปัจจัยทางผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจหาสารสำคัญ THC CBD รวมถึงการตรวจโรงงานผลิต ตามมาตรฐาน COA/GMP และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัดทางการแพทย์ สมุนไพรแพทย์แผนไทย เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น

สำหรับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ โดยมีกระทรวงการคลังและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ถือหุ้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ มีพันธกิจหลักในสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยความถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ให้เป็นที่การยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และสงขลา

ที่มา : matichon

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668