สวนสัตว์เชียงใหม่ นำวิทยาศาสตร์ดูแลสัตว์ น้ำ-อาหาร ต้องผ่านการตรวจแล็บ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ มีสัตว์ในความดูแลมากกว่า 2,000 ตัว และในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องดูแลสัตว์แต่ละชนิดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ หมีแพนด้า ช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ที่ถือเป็นสัตว์สำคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงนี้มีแพนด้าทั้ง 2 ตัว สามารถออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพราะอากาศทางภาคเหนือเริ่มเย็นลงแล้ว เจ้าหน้าที่จึงวิเคราะห์ว่าสามารถให้ออกมายังจุดแสดงได้ แต่หากตรวจวัดแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือสูงขึ้น อาจจำเป็นต้องนำหมีแพนด้าเข้าไปรักษาอุณหภูมิในห้องจัดแสดงโชว์ โดยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมสัตว์ในสวนสัตว์มากขึ้น

นอกจากนี้การดูแลสัตว์ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำหลักการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทห้องปฏิบัตการกลางประเทศไทยจำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เข้ามาช่วย ในการวิเคราะห์น้ำ และ อาหารที่จะให้กับสัตว์ในสวนสัตว์ ควบคู่ไปกับการดูแลโดยสัตวแพทย์ โดยทางสวนสัตว์จะส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ และ น้ำ มาตรวจวิเคราะห์ทุกๆ เดือน เช่น เนื้อที่เป็นอาหารให้กับเสือ , ใบไผ่ อาหารของแพนด้า หรือ น้ำสำหรับให้สัตว์ดื่ม โดยการตรวจจะใช้วิธีการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เช่นเดียวกับการตรวจสินค้าต่างๆ ที่ใช้กับคน จึงถือได้ว่าอาหาร และน้ำ ที่จะให้สัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่ดื่มกิน มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับความปลอดภัยของคน เพื่อให้สัตว์ในสวนสัตว์มีหลักโภชนาการและสุขภาพที่แข็งแรง

นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า นอกจากการตรวจสอบอาหารและน้ำแล้ว ยังให้ความร่วมมือกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ตรวจสภาพแวดล้อมของสวนสัตว์ โดยจะตรวจวิเคราะห์น้ำที่จะปล่อยออกจากสวนสัตว์ไปสู่ภายนอก หรือชุมชนด้วยว่า น้ำทิ้งที่ถูกปล่อยออกไปนั้นมีค่ามาตรฐานที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ที่มา : workpointnews

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668