ธพว.ใจดีมอบคูปอง 5,000 บาท ฟรี ติดปีก SMEs รายเล็ก ยกระดับมาตรฐานทะยานส่งออก

 

นายมงคล ลีลาธรรม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย 
และผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิบดี มก. ร่วมแถลง “โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs”

ธพว.จับมือ “เซ็นทรัลแล็บไทย” และ ม.เกษตรฯ ผุด “โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs” มอบ “คูปอง” ให้ลูกค้าฟรีรายละ 5,000 บาทใช้ตรวจสอบคุณภาพ ชูช่วยเพิ่มความมั่นใจผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าสินค้า และเปิดโอกาสส่งออกต่างประเทศ นำร่องเฟสแรก 200 ราย และผลักดันเข้าร่วมโครงการ 1,100 รายจากทั่วประเทศ

 

นายมงคล ลีลาธรรม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย และผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิบดี มก. ร่วมแถลง “โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs”

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ร่วมกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “เซ็นทรัลแล็บไทย” และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ดำเนิน “โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กๆ ที่เป็นลูกค้าของธนาคารให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เพื่อจะเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า อันจะนำไปสู่การขายสินค้าได้มูลค่าเพิ่ม ขยายตลาดได้กว้างขึ้น และส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะเป็นในรูปแบบของการสนับสนุน “คูปอง” มูลค่าใบละ 5,000 บาทต่อราย เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ตรวจวัดมาตรฐานสินค้าจากเซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเบื้องต้นเฟสแรก 200 ราย และจะดำเนินการต่อเนื่องให้มีลูกค้าเข้าโครงการนี้จำนวน 1,100 ราย รวมใช้งบสนับสนุนทั้งสิ้น 5,500,000 บาท

นายมงคลเผยด้วยว่า ลูกค้าธนาคารที่จะผลักดันเข้าโครงการนี้จะมาจาก 4 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยการพิจารณาคัดเลือกจะดูจากความตั้งใจของตัวผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานดีกว่าที่เป็นมา ส่วนรายที่เข้าโครงการแล้วยังไม่ผ่านมาตรฐาน ทางธนาคารจะส่งเข้าบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้น ทุกรายที่เข้าโครงการ หากต้องการเงินทุนเพิ่มเติม ทางธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราพิเศษ ดอกเบี้ยตั้งแต่ 1-4%

“ปัจจุบันเอสเอ็มอีไทยมีจำนวนถึงเกือบ 3 ล้านราย แต่มีรายที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้เพียง 1 แสนราย และส่งออกได้ด้วยตัวเองจริงๆ เพียงแค่ 2.6 หมื่นรายเท่านั้น ซึ่งอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เอสเอ็มอีรายเล็กๆ ไม่สามารถทำตลาดส่งออกได้ เนื่องจากมาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์สากล ซึ่งการดำเนินการเรื่องเหล่านี้มีต้นทุนค่อนข้างสูง รายเล็กๆ ยากจะทำเองได้ ดังนั้น ทางธนาคารจึงริเริ่ม “โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs” ซึ่งจะช่วยลดภาระ และหวังว่าเมื่อได้มาตรฐานสูงขึ้นแล้วจะช่วยขยายตลาด และก้าวสู่การส่งออกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น” กก.ผจก.ธพว.กล่าว

ด้านนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า โดยปกติค่าการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ของเซ็นทรัลแล็บไทยจะอยู่ระดับหลักพันถึงหลักหมื่นบาท สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ แล้ว เงินจำนวนนี้ถือเป็นต้นทุนที่มากในการดำเนินธุรกิจ แต่จากโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการของเซ็นทรัลแล็บไทยได้มากขึ้น โดยเฉลี่ยจะเหลืออัตราที่ต้องจ่ายเองเพิ่มเติมไม่เกินครึ่งของอัตราที่ต้องจ่ายเต็มจำนวน

ทั้งนี้ การตรวจสอบของเซ็นทรัลแล็บไทย สำหรับเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเน้น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ตรวจปริมาณสารพิษปนเปื้อน 2. ตรวจสอบมาตรฐานให้ได้รับเครื่องหมาย อย. และ 3. ตรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค สามารถนำข้อมูลไปแสดงในฉลากสินค้า โดยการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันต่อราย

ที่มา : manager
Link : ข่าว Click

 


 

View the embedded image gallery online at:
https://centrallabthai.com/index.php/th/news/general-news/item/145-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-5,000-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-smes-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleria9f5a69d7ed
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668