เซ็นทรัลแล็บไทย เดินหน้าหารือ ยูโรฟิน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย เดินหน้าหารือ กับ บริษัทยูโรฟิน ฟู้ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หลัง MOU ร่วมกัน โดยมีการหารือถึงแนวทาง business development เพื่อเดินหน้าการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน

รวมทั้ง หารือเรื่องการตรวจ Covid-19 ในอาหารแช่แข็งและภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อการส่งออกตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668