เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดแล็บสงขลาต้อนรับ BOI และนักธุรกิจไทย

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) และ นายเลิศชาย เอี่ยมไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมนักธุรกิจและนักลงทุน ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักงานสาขาสงขลา ภายใต้ กิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ จังหวัดสงขลา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668