เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ ม.กรุงเทพ CCIC เตรียมพร้อมส่งออกไทย-จีน หลังปลดล็อค COVID19

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และในฐานะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ MR. Liu Hua Lyu กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบสินค้าและมาตรฐานของประเทศจีน ลงนามบันทึกความร่วมมือเกณฑ์มาตรฐานและความร่วมมือทางเทคนิค เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศจีนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเซ็นทรัลแล็บไทย และ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินความร่วมมือเรื่องรายการตรวจทดสอบให้มีความสอดคล้องกัน ขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านข้อมูล และนวัตกรรม เสริมสร้างสินค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายของประเทศจีนกำหนด

นอกจากนี้ภายในงานจัดเสวนาในหัวข้อ “พลิกวิกฤตสู่โอกาส เตรียมความพร้อมไปจีน (หลังปลดล็อค COVID-19)” โดยประเด็นสำคัญภายในวงเสวนา ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาจัดการธุรกิจระหว่างประเทศไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้ให้เห็นว่า แม้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2019 หรือ โรค COVID-19 ส่งผลให้หลายมณฑลของประเทศจีนปิดให้มีการเดินทางเข้าออก แต่หากมองด้านการส่งออกพบว่ายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยทางการจีนยังคงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยในหลายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พยาบาลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องระยะเวลา และขั้นตอนที่ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทางการจีนเปลี่ยนแปลงการทำงานของพนักงานของทุกบริษัทให้ทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์

ขณะที่ MR. Liu Hua Lyu กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในฐานะหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของกรมศุลกากรของประเทศจีนว่า ทางการจีนคาดการณ์ว่าจะอนุญาตให้บริษัท หน่วยงานต่างๆ กลับมาทำงานในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ นั้นหมายความว่า การนำเข้าและการส่งออก หลังจากนี้ทยอยกลับมาดำเนินการได้ แต่อาจจะมีความเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการตรวจมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่จะเข้าไปขายในประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าทุกชนิดที่จะเข้าไปขายในประเทศจีนต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดกฎหมายของจีน ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย หรือ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นการเข้ามาร่วมทำความร่วมมือกับ เซ็นทรัลแล็บไทย และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้สินค้าไทยขยายตลาดเข้าไปขายในประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินมาตรฐานและรับรองระบบ เซ็นทรัลแล็บไทย เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด เนื่องจากจะสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบที่ด่านตรวจของจีนหากผ่านการตรวจจากเซ็นทรัลแล็บไทยหลังจากนี้

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668