"กรมการค้าภายใน" เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคเยี่ยมชมระบบห้องปฏิบัติการ "เซ็นทรัลแล็บไทย" เพื่อรองรับภารกิจเป็นหน่วยตรวจทดสอบและอบรม

"กรมการค้าภายใน" เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคเยี่ยมชมระบบห้องปฏิบัติการ "เซ็นทรัลแล็บไทย" เพื่อรองรับภารกิจเป็นหน่วยตรวจทดสอบและอบรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดย ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รักษาการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพร้อมหารือความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายภารกิจการตรวจทดสอบสินค้า การจัดอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานตลาด และอื่นๆ จากนั้น ได้เยี่ยมชมศักยภาพความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านการทดสอบ ด้านระบบมาตรฐาน และการจัดอบรม เพื่อให้รองรับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานในเดือนมกราคมปีหน้า เพื่อร่วมกันพัฒนาสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ รวมถึงการความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668