เซ็นทรัลแล็บไทย จัดอบรม “เปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย”ครั้งที่ 6

วันที่ 17 พ.ค.2562 นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “เปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย” ครั้งที่ 6 ณ สาขาเชียงใหม่ ในหัวข้อ อัพเกรดธุรกิจด้วย ISO/IEC17025 เวอร์ชั่นใหม่” โดยมีคุณดารณี สมบูรณ์จิตต์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานระบบ ISO ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจ พร้อมกันนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมจาก “กิจกรรมเปิดโลกกับห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่6 ในหัวข้อ อัพเกรดธุรกิจด้วย ISO / IEC 17025 เวอร์ชั่นใหม่” เยี่ยมชมการทำงานจริงของห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และ ความทำความเข้าใจต่อธุรกิจแล็บ นำไปต่อยอดพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668