ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา

7-8 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ร่วมกับ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ณ โรงแรมราชมังคลาสาขาเมอร์เมด (ห้องสุวรรณมัจฉา) อ.เมือง จ.สงขลา

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา บรรยาย เรื่อง “การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน / เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

คุณซอรา คงคาลิหมีน ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการ จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D นำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกพบผู้เชี่ยวชาญสาขาสงขลา เพื่อขอรับคำแนะนำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยแบ่งเป็น
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จากจังหวัดสตูล ยะลา และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 101 ผลิตภัณฑ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จากจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 144 ผลิตภัณฑ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668