แล็บประชารัฐ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมสนับสนุนการสร้างมาตรฐานฉลากเขียว

นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ พร้อมคณะผู้บริหาร นำกระเช้าของขวัญซึ่งประกอบด้วยสินค้าโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานจากแล็บประชารัฐ ไปมอบให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอย่างเป็นทางการ

พร้อมกันนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังหารือถึงการเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ให้เป็นผู้ตรวจประเมินในกระบวนการขอรับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2560 ในการพิจารณา ให้แล็บประชารัฐเป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ในกิจกรรม หรือโครงการ ของทาง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668