กิจกรรมกว่าจะได้เลข 13 หลัก อย. ทำอย่างไร ?

กิจกรรมกว่าจะได้เลข 13 หลัก อย. ทำอย่างไร ?

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายงานให้บริการด้านการขอคำแนะนำในการขอขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) โดยเปิดศูนย์บริการครบวงจรขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) หรือ FDA Produce Register - One Stop Service Center เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ครบรอบ 21 ปี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เพื่ออำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหารในการขอเลขสารบบ 13 หลัก บนเครื่องหมาย อย.

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668