สร้างมาตรฐานผู้ประกอบการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค

สร้างมาตรฐานผู้ประกอบการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดกิจกรรมเปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ภายใต้หัวข้อ “ฉลาดซื้อต้องรู้อายุผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ” สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากที่ผ่านพบว่าสินค้าที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปยังจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อีกทั้งการจัดทำฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ และยังสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้

ที่มา JKN

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668