"สาธิต" หนุนเอกชน ปั้นรายได้จาก "กัญชงกัญชา"

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นททรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายตรวจทดสอบสารสำคัญในสมุนไพรไทย โดยได้เน้นย้ำยกระดับ กัญชง กัญชา กระท่อม สู่สมุนไพรโลก

ขอบคุณที่มาจาก TNN

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668