"ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค"

ฉลากโภชนาการ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากกับ "ผู้บริโภค" ในยุคนี้ เพราะจะทำให้รู้ว่า ร่างการจะได้รับสารอาหารอะไรบ้างจากการเลือกรับประทานอาหารจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ดังนั้น "ผู้ผลิต" จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับฉลากโภชนาการ เพราะนั้นจะทำให้สินค้าของท่าน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมองหาสินค้าในท้องตลาด

ให้เซ็นทรัลแล็บไทยหนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ ASEAN และได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ผ่านวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668