คิดเพื่อชาติ TNN2 - แล็ปประชารัฐ (1) - วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2560

เชิญรับชม รายการคิดเพื่อชาติ

-ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2  (True visions 784)

-ตอน  แล็ปประชารัฐ (1)

-เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2560

-พิธีกร :

ดร.สุรชัย  พรหมพันธ์

-แขกรับเชิญ  :

คุณสุรชัย  กำพลานนท์วัฒน์

(กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็ปไทย)

ติดตามรายการคิดเพื่อชาติ  ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)  

ประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.40 – 23.05 น. (รีรันในวันถัดไป เวลา 03.00 และ 09.00 น.)

ชมเนื้อหารายการย้อนหลัง Youtube Channel : TNN2 Truevisions784

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668