ประกาศที่ 25/2567 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Vital sign simulator จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาขอนแก่น

  • เลขที่: 25/2567
  • วันที่: วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567
  • สาขา: สาขา-ขอนแก่น
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668