ประกาศที่ 13/2567 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง GC-uECD/MS จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

  • เลขที่: 13/2567
  • วันที่: วันอังคาร, 23 เมษายน 2567
  • สาขา: สาขา-ฉะเชิงเทรา
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668