ประกาศที่ 16/2566 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

  • เลขที่: 16/2566
  • วันที่: วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2566
  • สาขา: สาขา-ฉะเชิงเทรา
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668