ประกาศที่ 17/2563 เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลารับซองและยื่นซอง ประกวดราคาเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 4 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 4 ปี (48 งวด) โดยวิธีประกวดราคา

  • เลขที่: 17/2563
  • วันที่: วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668