บรรยากาศงานพิธีเปิดโครงการ SME ONE FEST 2023 By. สสว. วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บรรยากาศงานพิธีเปิดโครงการ SME ONE FEST 2023 By. สสว. วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สสว. ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FEST 2023 By สสว. ภายใต้สโลแกน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากลาง อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ไมโครเอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรมไทย นายอําเภอจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับการจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FEST 2023 กล่าวรายงานการดําเนินโครงการ SME ONE FEST 2023 โดยนายรักติ ญวนกระโทก อุปนายกสมาคม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและหัวหน้าโครงการฯ และ นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ดังนี้

- คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช นายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
- คุณนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- คุณพัชนีกานต์ นาคบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ
- คุณพิกุล กิตติพล ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดระยอง
- คุณอธิรัช ภัทรเดชพงศ ผู้อํานวยการส่วนแผนงบประมาณ และการตลาดห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย จํากัด)
- คุณวิภาวรรณ แสงสง่า ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดระยอง
รวมถึงหัวหน้าส่วนงานรัฐเอกชนในจังหวัด สื่อมวลชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยบรรยากาศในงานมีตั้งแต่การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอีกด้วย แล้วพบกับบูธเซ็นทรัลแล็บไทยครั้งต่อไป
- ครั้งที่ 5 วันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ถนนคนเดินอยุธยา (ถ.นเรศวร) จ.พระนครศรีอยุธยา
- ครั้งที่ 6: 6-8 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า Big C จ.นครปฐม
- ครั้งที่ 7: 20-22 ตุลาคม 2566 ณ ลานมังกร ถ.กลางเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- ครั้งที่ 8: 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ ถนนคนเดินสงขลา (ถ.จะนะ) จ.สงขลา
- ครั้งที่ 9: 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ถนนคนเดินพิษณุโลก (ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก) จ.พิษณุโลก
- ครั้งที่ 10: 1-3 ธันวาคม 2566 ณ ถนนคนเดินวัวลาย (หน้าประตูเชียงใหม่ทางทิศใต้) จ.เชียงใหม่

#smeonefest2023
#จังหวัดระยอง
#สนามกีฬากลาง
#สสว

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668