Central Lab Thai ตอบรับปลดล็อกกัญชา เพื่อคนไทย ด้วยหลักสูตรอบรม “ต่อยอดธุรกิจกัญชาหลังปลดล็อก”

โค้งสุดท้าย !!!! อยากปลูกกัญชาทำอย่างไร แนวโน้มความนิยมในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ตลาดรองรับธุรกิจมากน้อยแค่ไหน พบกับเรา ที่นี่มีคำตอบ……

Central Lab Thai ตอบรับปลดล็อกกัญชา เพื่อคนไทย ด้วยหลักสูตรอบรม “ต่อยอดธุรกิจกัญชาหลังปลดล็อก” โดยผู้เข้ารับอบรม จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรมากความสามารถและชำนาญเฉพาะด้าน ได้แก่

- สถานการณ์กัญชาหลังปลดล็อก เรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่สำคัญหลังสถานการณ์ปลดล็อกกัญชา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมการทำธุรกิจกัญชาหลังปลดล็อก ศึกษารูปแบบการปลูก โรงเรือนสำหรับปลูกในแต่ละแบบ จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

- สุดยอดผลิตภัณฑ์จากกัญชา พบกับผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดจากการผสมผสานสินค้าดั้งเดิมกับกัญชา และสินค้าใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับสากล ผู้นำนวัตกรรมทางพืชสมุนไพรของประเทศ และ

- กัญชากับการวิเคราะห์ ศึกษามาตรฐานการทดสอบที่สำคัญ ที่ช่วยพัฒนา ต่อยอด และยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมสินค้า ให้ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

และที่สำคัญ ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม (E-Cerificate) โดยรุ่นที่ 1 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online ในราคาเพียง 499 บาท/คน สามารถลงทะเบียนและช่องทางการชำระเงินได้ คลิ๊กที่นี่ หรือ Scan QR Code ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัดนะครับ....แล้วมาพบกันครับ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668