เตรียมพบกับงาน ! มหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร

เตรียมพบกับงาน ! มหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร 10-12 มิถุนายน นี้ สนามช้าง อารีน่า จ.บุรีรัมย์

“มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องและใช้อย่างเข้าใจ ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งการให้บริการคลินิกกัญชา การให้บริการข้อมูลต่างๆ รวมถึงมีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอสาระความรู้เรื่องกัญชาอย่างเต็มที่

ภายในงานจะมีกิจกรรมและสาระความรู้เกี่ยวกับกัญชาในหลายมิติ ที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้ป่วย และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตำรับยาที่สกัดจากกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาวิชาการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาให้ความรู้ มีเมนูอาหารจากกัญชารสชาติดี ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงมีบูธให้คำแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงาน

และที่สำคัญ Central Lab Thai ได้ร่วมให้ความรู้ สร้างมาตรฐานสินค้าด้านพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง ตอบรับปลดล็อคกัญชา ภายในงานนี้ด้วยเช่นกัน พบกับแพคเกจสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชงโดยเฉพาะ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจกัญชา กัญชง โดย Central Lab Thai จัดกิจกรรมที่บูธ C10 วันที่ 10-12 มิถุนายน 65 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ แล้วมาพบกันนะครับ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668