สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้า Bureau Veritas Thai หรือลูกค้า Bureau Veritas AQ Lab รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 500 บาท เมื่อเข้าใช้บริการ Central Lab Thai

เงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า บจก.บูโร เวอร์ริทัส (ประเทศไทย) หรือ บจก.บูโร เวอร์ริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. คูปอง 1 ใบ สามารถใช้แทนเงินสดได้ 500 บาท สำหรับใช้ชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์ หรือชำระค่าบริการอื่นๆ ของ บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) โดยต้องมียอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบสั่งซื้อ (ไม่รวม VAT)

3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรคูปอง , บัตรส่วนลด หรือรายการโปรโมชั่นอื่นๆ

4. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดใดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

7. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 17 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ที่ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านทาง โทร 02-940-6881-3 ต่อ 183 , 098-249-6608 หรือ Line @centrallabthai เท่านั้น พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล , ชื่อสถานประกอบการ (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อกลับ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668