เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ และสมาคมการค้าบิสคลับไทย จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทย”

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ และสมาคมการค้าบิสคลับไทย จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทย” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหาร , Food Supply Chain และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้าน การยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทย

สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ ผ่านช่องทาง Facebook Live Page : Central Lab Thai ได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป รับรองงานนี้มีโปรโมชั่นดีดี มอบให้กับทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาอย่างแน่นอน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668