งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 10-11-12

ในงานมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและการตรวจรับรอง จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในบูธกัญชง กัญชา กระท่อม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668