“แล็บประชารัฐ”มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รังนกส่งออกแห่งเดียวในไทย

“แล็บประชารัฐ” พร้อมหนุนผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์รังนก เพื่อบุกตลาดส่งออก ด้วยแล็บมาตรฐานสากลแห่งเดียวในไทย

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด (แล็บประชารัฐ) กล่าวว่า แล็บประชารัฐ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ในรายการวิเคราะห์รังนกตามมาตรฐานส่งออก ซึ่งตลาดหลักของเราคือประเทศจีน โดยจีนต้องการรังนกแท้ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนประกาศห้ามนำเข้ารังนกที่มีสารไนไตรท์ปนเปื้อนเกินที่ตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งไนไตรท์ถือเป็นสารเริ่มต้นของสารก่อมะเร็ง ทำให้ประเทศไทยกับจีนเริ่มคุยกันในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานด้านมาตรฐานของประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องรังนกและผลิตภัณฑ์ ในการหารือความร่วมมือให้สามารถส่งรังนกเข้าจีนได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ กล่าวว่า จีนได้กำหนดให้รังนกที่จะส่งเข้าจีนต้องมีการตรวจตามมาตรฐาน มีใบรับรองที่กรมปศุสัตว์เป็นคนออกให้ ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสารปนเปื้อน 12 รายการ เช่น เชื้อก่อโรค สารพิษปนเปื้อนคุณภาพทางเคมี ฯลฯ และอัตลักษณ์ของรังนกว่า เป็นรังนกแท้หรือรังนกเทียม รวมทั้งหมด 13 รายการ ซึ่งอาจตรวจทั้งหมดหรือตามความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และจีนยังได้กำหนดว่า แล็บที่ตรวจสอบ ต้องได้การรับรอง ISO/IEC 17025 ในรายการของรังนกเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน แล็บประชารัฐ สาขาสงขลา เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ตามรายการทดสอบดังกล่าวในทุกรายการ ทั้งรังนกและผลิตภัณฑ์ที่มาจากรังนก โดยเพื่อการดังกล่าว ทางแล็บประชารัฐ ได้จัดซื้อเครื่องมือที่เรียกว่า FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) มาใช้ในการตรวจหาความแท้ของรังนกและสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรังนกแท้กับรังนกเทียมได้ รวมถึงการตรวจว่ารังนกนั้นเป็นตามข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่

สำหรับมูลค่าการส่งออกรังนกไทยไปจีน เคยมีราคาส่งออกไม่ต่ำกว่า 150,000-200,000 บาทต่อกิโลกรัม โดยทางกรมปศุสัตว์ไทยและจีนได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีปริมาณราว 8,000 กิโลกรัมต่อปี หรือปีละประมาณ 500 ล้านบาท และหลังจากที่จีนระงับการนำเข้ารังนกจากไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของจีน ได้ออกประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกของไทย โดยในระยะแรกให้นำเข้ารังนกที่มีสีขาว เหลือง หรือ ทอง ส่วนรังนกแดงยังไม่ให้นำเข้า โดยจีนขอพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน ทั้งนี้ รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีน ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตและมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายใดที่จะส่งออกรังนกไปจีน สามารถนำสินค้ามาผ่านการตรวจวิเคราะห์หรือที่เรียกว่าทานสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบได้ที่ แล็บประชารัฐ โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 7 วัน ทั้งนี้ การตรวจสอบรังนกนอกจากจะเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการส่งออกแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แล็บประชารัฐ สาขาสงขลา โทร. 074 558871-3 หรือ 086 377 1636

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668