เชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตใจลูกค้า ด้วยแล็บประชารัฐ”

 

เชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตใจลูกค้า ด้วยแล็บประชารัฐ”

งานสัมมนาติดอาวุธการตลาดเชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสมาชิกสสว. ทุกท่าน เพียงนำส่งตัวอย่างในงานแลกสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี!!! 1 รหัสเลขสมาชิก สสว./1ที่นั่งสัมมนา/1 สิทธิ์คูปองส่งตัวอย่าง

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.00 น .ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารฝึกอบรมและศูนย์ประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพหลโยธิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ลงทะเบียนออนไลน์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668