แพทย์แผนไทยฯ-เซ็นทรัลแล็บไทย” เตือนกินฟ้าทะลายโจรผิดวิธีไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงอันตรายสูง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะผู้บริโภคที่จะใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรรักษาโรคโควิด-19 ยึดหลัก 3 ถูก 1 คือ ถูกต้อง ถูกขนาด และ ถูกเวลา ด้าน เซ็นทรัลแล็บไทยห่วงผลิตภันฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้พืชสมุนไพรหลายชนิดได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะ ฟ้าทะลายโจร ที่งานวิจัยพบว่าสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ ((ANDROGRAPHOLIDE) สามารถต้านการอักเสบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้หลักฐานงานวิจัย ระบุว่า ฤทธิ์หลักๆของฟ้าทะลายโจร คือการต้านการอักเสบ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และสามารถต้านไวรัสขนาดกว้างได้ และการจากการศึกษาในเนื้อเยื้อ พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อโควิด19 ไม่ให้แบ่งตัวมากขึ้น และไม่ให้ไวรัสออกจาเซลล์ไปติดเซลล์อื่นมากขึ้น แต่การกินสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หากผู้บริโภคกินไม่ถูกหลัก อาจส่งให้กระทบต่อร่างกายได้ โดยข้อห้ามสำคัญ

นพ.กุลธนิต ระบุว่า ผู้ที่เคยกินฟ้าทะลายโตรแล้วแพ้ หญิงตั้งครรภ์ และ หญิงที่ให้นมบุตร ต้องห้ามใช้เด็ดขาด ส่วนกลุ่มที่ต้องระวังการใช้สมุนชนิดนี้คือ คนไข้ที่มีโรคประจำตัวและได้รับยาในกลุ่ม 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็งและ โรคเบาหวาน ต้องระมัดระวังในการใช้เพราะยาอาจจะไปต้านฤทธิกันได้ ดังนั้น การใช้ฟ้าทะลายโจร ต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด

ด้าน นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้ข้อมูลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดฟ้าทะลายโจรผง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ (ANDROGRAPHOLIDE) อยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 6 % โดยมวลของสารสกัด จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ที่สำคัญต้องไม่มีสารพิษ 14-ดีออกซี-11,12ไดดีโฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ (14-DEOXY-11 , 12-DIDEHYDROANDROGRAPHOLIDE) ไม่มากกว่า 15% เพราะอาจทำให้เกิดโทษกับร่างกายได้ ซึ่งการจะรู้ว่าสารดังกล่าวมีปริมาณต่ำหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่นั้น จำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะนำไปใช้ไม่เกิดโทษ และได้ประโยชน์สูงสุด

“ปัจจุบันพบว่ามีการผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่วางขายในตลาดบางผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และยังพบว่ามีการปลอมแปลงเลขสารระบบ อย. ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องอาจทำได้ยาก ทั้งนี้ หากผู้ประกอบรวมถึงคนที่ไม่มั่นใจสามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาตรวจหาค่าสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (ANDROGRAPHOLIDE)ตามที่ระบุไว้ในฉลากกับทางเซ็นทรัลแล็บไทยได้” นางชม้อย ทองลือ กล่าว และว่า นอกจากนี้อันตรายที่จะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเสี่ยงต่อการได้รับการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารพิษตกค้าง สารปรอท โลหะหนัก เป็นต้น เนื่องจากสารพิษเหล่านี้จะปลอมปนได้ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ เตรียมแปลงปลูก การผลิตสินค้า จนถึงกระบวนการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังสามารถตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญในพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด อาทิ กระชายขาว และขมิ้นชัน ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการแพทย์แผนไทย ยังแนะนำหลักการกินฟ้าทะลายโจร เพื่อต่อต้านเชื้อโควิด-19 ว่ามีหลัก 3 ถูก 1 คือ ถูกต้อง ถูกขนาด และ ถูกเวลา โดย 1. ถูกต้อง คือต้องกินสมุนไพรหลังจากได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อแล้ว ไม่ว่าจะมีอาการ หรือไม่มีอาการรุนแรง 2. ถูกขนาด จากงานวิจัยพบว่า สารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ (ANDROGRAPHOLIDE) ที่จะสามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ ต้องได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวน 180 มิลลิกรัม ต่อวัน เป็นระยะเวลานาน 5 วัน โดยแบ่งออกเป็น 3 เวลา ห่างกัน 8 ชั่วโมง และ 3 ถูกเวลา โดยวิธีการกินฟ้าทะลายโจรที่ได้ผลดีคือกินให้เร็วที่สุดเมื่อเริ่มมีอาการภายใน 24 ชั่วโมง เพราะสารสำคัญจะเข้าไปช่วยลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส หากได้รับสมุนไพรเร็วเท่าใดยิ่งช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสได้มากขึ้น

ที่มา : siamrath

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668