เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายจุดให้บริการ

กรุงเทพฯ 17 มิ.ย. - เซ็นทรัลแล็บไทยจับมือพันธมิตรขยายจุดให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “เซ็นทรัลแล็บไทย 17-17 Delivery ส่งง่าย รับเร็ว ลูกค้าพึงใจ”

นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2562 ว่า เตรียมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนรองรับการรับส่งตัวอย่างเร็วที่สุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้คำว่า 17-17 Delivery เนื่องจากวันสถาปนาของบริษัท คือ วันที่ 17 และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 17

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย 6 สาขา คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพมหานคร หลังจากนี้มีเป้าหมายเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่ให้ครอบคลุมการบริการผู้ประกอบการมากขึ้นในหลายจังหวัด โดยจะเริ่มเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่อย่างเป็นทางการเดือนกรกฎาคม 2562 จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์รองรับการให้บริการลูกค้าภาคใต้ตอนบนทำหน้าที่รวบรวมสินค้าตัวอย่าง เพื่อส่งไปยังสาขาพื้นที่และระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์การตรวจของสินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ให้บริการคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทดสอบมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบเครื่องมือ เชื่อว่าจะอำนวยความสะดวกลูกค้าในการจัดส่งสินค้าตัวอย่างเข้าส่งตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ เตรียมร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลายแห่งบริการรับส่งตัวอย่าง หนึ่งในนั้น คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลูกค้าสามารถนำตัวอย่างสินค้ามาส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งที่มีอยู่กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ อัตราค่าบริการพิเศษ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเร็ว ๆ นี้

ที่มา : สำนักข่าวไทย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668