“เซ็นทรัลแล็บไทย” รับลูก อย.พร้อมหนุนตรวจสอบคุณภาพน้ำปลาไทย

เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมสนับสนุน อย.เร่งตรวจสอบน้ำปลาไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังสหรัฐฯสั่งห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แถลงข่าวถึงปัญหาการผลิตน้ำปลาในประเทศไทย หลังเกิดกระแสข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ U.S.FDA ประกาศห้ามนำเข้าน้ำปลาจากประเทศไทย หลังตรวจสอบพบว่าอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ

พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า จากข่าวที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของไทย ซึ่งในฐานะห้องปฏิบัติการที่ให้การตรวจรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความพร้อมให้บริการตรวจคุณภาพสินค้าประเภทน้ำปลา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium Botulinum) และ สารฮิสตามีน (Histamine) สารพิษสำคัญ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯกังวลว่า อาจพบในน้ำปลาที่นำเข้าจากประเทศไทย ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้กับผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังสามารถให้บริการตรวจสอบ สารก่อโรคอื่นๆในน้ำปลาได้อีกหลายรายการ เช่น 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol) เป็นสารปนเปื้อนกลุ่ม Chloropropanols ที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้ย่อยสลายโปรตีนโดยใช้กรด โดยสารดังกล่าวอาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักปลาในอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องใช้การเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการหมักที่เร็วกว่าวิธีธรรมชาติ หรือการตรวจสอบหาสารตกค้าง เช่น แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น

โดยข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของเซ็นทรัลแล็บไทย 4 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 มีสินค้าประเภทน้ำปลา รับการตรวจคุณภาพสินค้ามากกว่า 3,200 ตัวอย่าง พบว่าบางตัวอย่างตรวจพบ สารฮิสตามีน แต่มีจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณตัวอย่างน้ำปลาที่เข้ารับการตรวจคุณภาพ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวเป็นความประสงค์ของผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจสอบหาสารพิษ ก่อนนำสินค้าวางขายในตลาด หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าของตัวเองให้มีมาตรฐานตามที่ตลาดทั่วโลกต้องการ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถส่งสินค้าเข้ามาตรวจรับรองคุณภาพสินค้าน้ำปลา ก่อนวางจำหน่ายหรือส่งออก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เซ็นทรัลแล็บไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 02-940 -6881-3 , 02-940-5993

ที่มา : MGROnline

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668