"แล็บประชารัฐ" คว้ามาตรฐานระดับสากล

แล็บประชารัฐหนุนผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์รังนกส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน หลังได้รับใบรับ รองไอเอสโอ/ไออีซี 17025 วิเคราะห์ข้อมูลรู้ผลทันใจภายใน 7 วัน

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด หรือแล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า แล็บประชารัฐ ได้รับการรับรอง ไอเอสโอ/ไออีซี 17025 ในรายการวิเคราะห์รังนกตามมาตรฐานส่งออก ซึ่งตลาดหลักของเราคือประเทศจีน โดยจีนต้องการรังนกแท้ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนประกาศห้ามนำเข้ารังนกที่มีสารไนไตรท์ปนเปื้อนเกินที่ตามมาตรฐานกำหนด สำหรับไนไตรท์ถือเป็นสารเริ่มต้นของสารก่อมะเร็ง ทำให้ประเทศไทยกับจีนได้หารือกันในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานด้านมาตรฐานของประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องรังนกและผลิตภัณฑ์ ในการหารือความร่วมมือให้สามารถส่งรังนกเข้าจีนได้ตามข้อกำหนด

ทั้งนี้จีนได้กำหนดให้รังนกที่จะส่งเข้าจีนต้องมีการตรวจตามมาตรฐาน มีใบรับรองที่กรมปศุสัตว์เป็นคนออกให้ ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสารปนเปื้อน 12 รายการ เช่น เชื้อก่อโรค สารพิษปนเปื้อนคุณภาพทางเคมี ฯลฯ และอัตลักษณ์ของรังนกว่า เป็นรังนกแท้หรือรังนกเทียม รวมทั้งหมด 13 รายการ ซึ่งอาจตรวจทั้งหมดหรือตามความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และจีนยังได้กำหนดว่า แล็บที่ตรวจสอบ ต้องได้การรับรอง ไอเอสโอ/ไออีซี 17025 ในรายการของรังนกเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน แล็บประชารัฐ สาขาสงขลา เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ตามรายการทดสอบทุกรายการ ทั้งรังนกและผลิตภัณฑ์ที่มาจากรังนก นอกจากนี้ได้จัดซื้อเครื่องมือที่เรียกว่า FT-IR(Fourier Transform Infrared Spectroscopy) มาใช้ในการตรวจหาความแท้ของรังนกและสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรังนกแท้กับรังนกเทียมได้ และตรวจดูอีกว่ารังนกนั้นได้มาตรฐานตามข้อกำหนด หรือไม่

สำหรับมูลค่าการส่งออกรังนกไทยไปจีน จากเดิมมีราคาส่งออกไม่ต่ำกว่า 150,000-200,000 บาทต่อกก. โดยทางกรมปศุสัตว์ไทยและจีนได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีปริมาณ 8,000 กก.ต่อปี หรือปีละประมาณ 500 ล้านบาท และหลังจากที่จีนระงับการนำเข้ารังนกจากไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา ทางกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของจีน ได้ออกประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกของไทย โดยในระยะแรกให้นำเข้ารังนกที่มีสีขาว เหลือง หรือ ทอง ส่วนรังนกแดงยังไม่ให้นำเข้า โดยจีนขอพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

อย่างไรก็ตาม รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีน ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตและมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายใดที่จะส่งออกรังนกไปจีน สามารถนำสินค้ามาผ่านการตรวจวิเคราะห์หรือที่เรียกว่าทานสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบได้ที่ แล็บประชารัฐ โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 7 วัน โดยการตรวจสอบรังนกนอกจากจะเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการส่งออกแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ที่มา : เดลินิวส์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668