เซ็นทรัลแล็บ MOU กลุ่มโอทอปชายแดนใต้ ยกระดับสินค้าสร้างโอกาสการแข่งขัน

“เซ็นทรัลแล็บจับมือกลุ่มเครือข่ายโอทอป 5 จังหวัดชายแดนใต้ MOU ร่วม หวังยกระดับมาตรฐานสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ”

*เพราะหัวใจสำคัญของสินค้าต่อการแข่งขัน คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัยสินค้าโอทอปใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ก็เช่นกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเข้ามาตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นหลักประกันที่แน่ชัดในการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและการส่งออกสินค้า

 

ล่าสุด (27 มิ.ย.60) นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU กับประธานกลุ่มเครือข่ายโอทอป 5 จังหวัดชายแดนใต้ อันได้แก่ จ.ยะลา ,จ.นราธิวาส, จ.ปัตตานี จ.สตูล เเละจ. สงขลา ภายใต้ความร่วมมือนำคูปองแล็บจากการสนับสนุนของสสว.รวม 200 ราย ช่วยตรวจวิเคราะห์ผลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเเละพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการโอทอปชายแดนใต้ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและผลักดันให้เติบโตตามพันธกิจแล็บประชารัฐอันเป็นการตอบสนองต่อนโยบาลรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ ในการเป็นประธานเเละสักขีพยานในพิธี

 

ที่มา : thaiquote
Link : ข่าว Click

View the embedded image gallery online at:
https://centrallabthai.com/index.php/th/news/general-news/item/143-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-mou-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleria9e258f57d3
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668