"เซ็นทรัลแล็บไทย" ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกกัญชา กัญชง อย่างไรให้ถูกกฏหมายและการตรวจหาสารสำคัญทางห้องปฏิบัติการ แก่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

27 พ.ย. 64

"เซ็นทรัลแล็บไทย" ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกกัญชา กัญชง อย่างไรให้ถูกกฏหมายและการตรวจหาสารสำคัญทางห้องปฏิบัติการ แก่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668