เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564

วันที่ 22 มี.ค. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด "เซ็นทรัลแล็บไทย"ร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งเซ็นทรัลแล็บไทย เป็นแล็บของรัฐที่ให้การสนับสนุนการสร้างมาตรฐานสินค้า การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเกษตรกร ราชการและภาคเอกชน การบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668