กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

15 พฤศจิกายน 2561 นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับ ดูแลสาขา 1 และ 2 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ (kick off) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ โรงแรมเบสท์เวินเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการฯ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ พร้อมมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทยร่วมสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการกลุ่มผ้า สร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น

โดยมีพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP เขตพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668