คณะผู้แทนหน่วยงาน Food Safety Department เทศบาลรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมกอช. เยี่ยมชมบริษัท

6 พฤศจิกายน 2561 นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงาน สาขา 1 และ 2 พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผู้แทนหน่วยงาน Food Safety Department เทศบาลรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาภาพรวมกระบวนการตรวจสอบควบคุมการส่งออกสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะการดำเนินงานของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ ห้องปฏิบัติการและด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ คณะผู้แทน ได้รับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบควบคุมการส่งออกสินค้าเกษตร และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขากรุงเทพ โดยมี นายนพพร ไชยเวช ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพแนะนำส่วนปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการดังกล่าว

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668