เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อร่วมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าการเกษตร

6 สิงหาคม 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อร่วมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าการเกษตร การขออนุญาตตามกฎหมาย และการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยทั่วประเทศ พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขากรุงเทพ

ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินการในการสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกร จำนวนกว่า 1,000 ราย ได้รับสิทธิ์คูปองตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จากหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ น่าน, อุดรธานี, นครพนม, ปทุมธานี, สตูล และนราธิวาส

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668