เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมเปิดงาน "Smart SMEs Smart START UP" สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจผลักดันสู่ Innovation Hub

 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน Smart SMEs Smart START UP" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยธนาคารออมสิน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs และ Startup จากองค์กรแบบดั้งเดิมให้เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หรือ Smart Enterprise และผลักดันเป็นองค์กรที่มีมูลค่าทางธุรกิจที่สูงขึ้น โดยธนาคารออมสินพร้อมเป็นแหล่งทุนเพื่อเร่งผลักดันให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวันนี้ นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย หนึ่งในหน่วยงานร่วมที่ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Startup ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมงานและร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668