“แล็บประชารัฐ” คว้ารางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประจำปี 2560

“แล็บประชารัฐ” คว้ารางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประจำปี 2560 พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานของแล็บรองรับพันธกิจช่วยผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัลรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ได้รับรางวัลในสาขาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2560 โดยมีนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการแล็บประชารัฐ เข้ารับรางวัล

โดยกรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า เป็นรางวัลห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับ มกอช.อย่างถูกต้องมาโดยตลอดในเรื่องการตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องแล็บ ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและความภาคภูมิใจของแล็บประชารัฐที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่ม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยเป็นการนำแล็บมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีชั้นสูงลงไปช่วยคนตัวเล็ก ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่เกษตร 4.0 ได้สำเร็จ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายหลักของรัฐบาล ทั้งนี้ แล็บประชารัฐ จะเดินหน้าเข้าสู่การสร้างมาตรฐานของแล็บให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพในทุกด้าน

โอกาสนี้ แล็บประชารัฐ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แต่ใฝ่ศึกษาและมีความเพียร ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพและคุณธรรมศีลธรรม เพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต สำหรับมูลนิธิพระดาบสจัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2518 เปิดสอนใน 8 หลักสูตร ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสแล้วกว่า 1,250 คน

View the embedded image gallery online at:
https://centrallabthai.com/index.php/th/news/activity-news/item/171-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-2560#sigProGalleria43286f94e3
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668