“แล็บประชารัฐ” พร้อมผนึกกำลังสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ

“แล็บประชารัฐ” พร้อมผนึกกำลังสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจและเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็ก ก้าวเข้าสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ให้การต้อนรับนายวิศิษฏ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป. ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการทำงานของห้องปฏิบัติการกลาง สาขากรุงเทพ ซึ่งขณะนี้ ห้องปฏิบัติการกลางให้บริการ 2 ด้านหลัก คือ ด้านการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่จะรองรับการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งออกและ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน และด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ (Non Lap) มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีสินค้าที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกว่า 2 แสนรายการต่อปี

โดยนายสุรชัย กล่าวว่า แล็บประชารัฐ ถือเป็นพันธกิจใหม่ที่จะนำมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระดับสากลลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กตั้งแต่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โอทอป เอสเอ็มอี ให้ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับแนวทางประชารัฐและนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนายวิศิษฏ์ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของแล็บประชารัฐ ว่านับเป็นโครงการดีมากในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มมูลค่าทางการค้า ทั้งยังเป็นการรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของสมาคมฯ ก็ทำการปลดล็อคการเป็นสมาชิกโดยจะเปิดรับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีเข้ามาเป็นสมาชิก และทำหน้าที่พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และพร้อมให้ความร่วมมือกับแล็บประชารัฐในการดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ นายสุรชัย กล่าวย้ำว่า แล็บประชารัฐ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือผลักดันกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้เรื่อง อย. ผ่านโครงการอบรม "เลข อย.อาหาร ของ่าย...ได้ไว" พร้อมรับคูปองตรวจแล็บฟรี มูลค่า 5,000 บาท จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://centrallabthai.com/index.php/th/news/activity-news/item/157-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleria7cd7e89063
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668