ครั้งแรก!! บินไทยจับมือแล็บประชารัฐ..ชูยกระดับอาหารพร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบิน

ครั้งแรก!! บินไทยจับมือแล็บประชารัฐ..ชูยกระดับอาหารพร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบิน!! บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารพร้อมเสิร์ฟบนเครื่องการบินไทยกว่า 8 หมื่นชุดต่อวันมากกว่า 60 สายการบินทั่วโลก หวังใช้แล็บมาตรฐานอียูช่วยตรวจพืชผักผลไม้และอาหารแปรรูปเมนูต่างๆเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้ใช้สายการบินแห่งชาติ

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่การบินไทยเลือกใช้บริการและมั่นใจในขีดความสามารถของแล็บประชารัฐที่จะรองรับงานจำนวนมากได้ โดยจะใช้สาขากรุงเทพและสาขาฉะเชิงเทราเป็นศูนย์หลักในการทำงานกับการบินไทย. นอกจากความร่วมมือด้านแล็บแล้ว ยังเตรียมการเชื่อมโยงสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้ที่เป็นลูกค้าของธกส.ซึ่งมีการ mou ไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะรวบรวมเสนอให้การบินไทยรับซื้อผลผลิตที่ผ่านการตรวจว่าปลอดภัย อันเป็นช่องทางตลาดที่ดีของเกษตรกร 4.0 ด้วย. นอกจากนี้จะชวนการบินไทยทำโครงการรองรับนโยบาย Amazing Thailand ในปี 2561 โดยให้แล็บประชารัฐจะช่วยตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Food Safety) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการกับการบินไทย

ด้าน นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บมจ.การบินไทย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค อีกทั้งที่ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศตามนโยบายประชารัฐมาโดยตลอด ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารในประเทศเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 เช่น โครงการหลวง และในอนาคตหวังว่าจะมีความร่วมมือกับแล็บประชารัฐ ยกระดับมาตรฐานในกระบวนการผลิตอาหารด้วย

View the embedded image gallery online at:
https://centrallabthai.com/index.php/th/news/activity-news/item/155-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleriaa08ffc966b
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668