CLT จับมือสามมิตรมอเตอร์ พัฒนาบริการตัวอย่างส่งตรวจ

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย (CLT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา CLT ได้ร่วมหารือกับ บริษัทสามมิตรมอเตอร์ ,บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณสุวรรณา วงศ์สุรไกร เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว เพื่อพิจารณาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์งานรับตัวอย่างตรวจแล็บให้กับ CLT ทุกสาขาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

 

ทั้งนี้ประเด็นในการหารือมีด้วยกัน 3 เรื่องคือ

1.เรื่องระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งตัวอย่างสินค้า ระหว่างห้องปฏิบัติการส่วนกลางกรุงเทพฯและศูนย์ต่าง ๆของ CLT ในต่างจังหวัดทั้ง 6 ศูนย์ และศูนย์บริการย่อยในแต่ละจังหวัด โดยเป็นการขนส่งเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่เป็นตัวอย่างมาตรฐานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บตัวอย่าง หรือเรียกว่า “ตัวอย่างสำเร็จรูป”

2.การพิจารณาเรื่องของการเปิดศูนย์บริการในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องมีการคำนวณเรื่องการจัดส่งตัวอย่างจากศูนย์เหล่านี้มาที่ส่วนกลาง หรือแล็บสาขาที่เป็นฮับในหัวเมืองใหญ่

3.เรื่องของการใช้บริการโลจิสติกส์ในแต่ละรายโครงการ ที่มีการจัดทำขึ้นของ CLT ยกตัวอย่าง โครงการตรวจฟาร์มสัตว์น้ำของกรมประมง ซึ่งจะมีฟาร์มของเกษตรกรกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะต้องมีการออกแบบการให้บริการด้านระบบขนส่งเฉพาะแต่ละรายของโครงการ ซึ่งจะต้องมีการทำสัญญาเป็นรายโครงการ

ที่มา : thaiquote
Link : ข่าว Click

 


 

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668