จับตาเส้นทางธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในปี 64

จับตาเส้นทางธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในปี 64

สำหรับปี 2564 ความท้าทายของธุรกิจต่างๆ ยังคงอยู่ที่ ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก โอกาสของการแพร่ระบาดของ COVID-19 เงินบาทที่มีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่อง ตลอดจนต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น ส่วนสิ่งที่ต้องจับตาเพิ่มเข้ามาก็คือ ปริมาณสินค้ากลุ่มอาหารที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากขึ้น รวมถึงน้ำหนักการกระจายการลงทุนออกสู่ภูมิภาคมากขึ้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งจะมีส่วนต่อการเติบโตของการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทย วันนี้แอดมินข้อหยิบยกบทความที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย มาให้ท่านผู้ประกอบได้ได้จับตาการดำเนินธุรกิจกันต่อไปในปีนี้ ดังนี้

สุขภาพดี… เริ่มต้นด้วยฉลาก

สุขภาพดี… เริ่มต้นด้วยฉลาก

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการจากยี่ห้อ (แบรนด์) โดยไม่สนใจที่จะอ่านฉลากเล็กๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) หรือบรรจุภัณฑ์ทำให้พลาดโอกาสในการรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

เทรน “อาหาร และ เครื่องดื่ม” ในปี 2020

การมองเทรนอาหาร และ เครื่องดื่ม ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆ ปรับเปลี่ยนสินค้า หรือ คิดผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุดมีข้อมูลจาก Fi Asia ออกมาเปิดเผย เทรนด์ อาหารและเครื่องดื่มในปีหน้า (2020) โดยเป็นการศึกษาเก็บข้อมูลจากจากพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม สรุปได้ทั้ง 9 หมวด ดังนี้

พบอีก “แกงไตปลาแห้ง” สารกันบูดเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สุ่มเก็บตัวอย่าง “แกงไตปลาแห้ง” จำนวนทั้งหมด 15 ตัวอย่าง จากตลาดสดและร้านขายของฝากในภาคใต้ ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูดประเภทกรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก เป็นครั้งที่ 2 พบว่ามี 4 ตัวอย่าง พบสารบูดประเภทกรดซอร์บิก หรือกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668