พบ “น้ำพริกหนุ่ม” ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 17 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก พบน้ำพริกหนุ่ม 7 ตัวอย่าง มีปริมาณสารกันบูดเกินมาตรฐาน โดยพบปริมาณกรดเบนโซอิกตั้งแต่ 890.32 -5649.43 มก./กก. ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) อนุญาตให้ตรวจพบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และ ประเภทกรดซอร์บิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 1000 มก./กก. ในหมวดอาหารประเภทเครื่องปรุงรส

“เกลือที่ดี ต้องมีคุณภาพ”

“เกลือ” ถือเป็นเครื่องปรุงที่มีความสำคัญ เพราะไม่ว่าจะอาหารประเภทใด หรือ ชนชาติไหน ต่างมีเกลือเป็นส่วนผสมไม่มากก็น้อย เกลือที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปต่างมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามสะดวก เช่น เกลือเม็ด , เกลือผง , เกลือทะเล หรือ เกลือหยาบ เป็นต้น

ตรวจคุณภาพ “เส้นขนมจีน” หลัง อย. ยังพบบางรายใช้สารเคมีเกินค่ามาตรฐาน

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจตัวอย่างเส้นขนมจีน 31 ตัวอย่างในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามี2ยี่ห้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 คือ มีปริมาณกรดเบนโซอิก หรือ สารกันบูด เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แม้ภาพรวมจะพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นจาก 2 ปีก่อน แต่ยังพบว่าขนมจีนบางยี่ห้อมีการแสดงข้อความบนฉลากว่า "ปราศจาก สารกันบูด-ปราศจากสิ่งเจือปน" หรือ "ไม่มีสารเจือปน" แต่ผลการตรวจ พบว่า มีการใช้สารกันบูด ซึ่งถือว่าข้อมูลที่แจ้งบนฉลากเป็นเท็จ

ทำความรู้จัก สารกันบูด

สารกันบูด คือ วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ถนอมอาหารและยืดอายุในการเก็บรักษา ซึ่งหากรับประทานอาหารที่เจือปนสารกันบูดในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย หรือหมดสติได้ ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการใช้สารกันบูดในอาหารอย่างเคร่งครัด โดยสารกันบูดที่อนุญาตให้ใช้ ดังนี้

ยาฆ่าแมลงเป็นเหตุ เด็กตายด้วยภาวะสมองอักเสบ!

       ในเดือน มิถุนาน 2555 เด็กอายุ 10-12 จำนวน 14 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในประเทศบังคลาเทศ หลังป่วยด้วยภาวะสมองอังเสบอย่างรุงแรง ซึ่งทำให้สมองบวม เด็กส่วนใหญ่สมดสติภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากล้มป่วย และ ทั้งงหมดเสียชีวิตภายใน 20 ชั่วโมง หลังจากนั้น
นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรงแห่งสหรัฐอเมรกาพยายามหาสาเหตุการตายของเด็กกลุ่มดังกล่าว จนกระทั่งพบว่า สารเอนโดซัลแฟน (endosulfan) ซึ่งเป็นสารกำจักศัตรูพืชเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด!

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668